Ameka wspaniala

6 stycznia 2011

28Ameka wspaniała jest rybą od czasu do czasu spotykaną w akwariach. Jest rybą słodkowodną oraz karpieńcokształtną. Jej nazwa wywodzi się od nazwy rzeki, w której to owe zwierzę zostało odkryte. Ojczyzną tej ryby jest Meksyk. W chwili obecnej w naturalnych warunkach jest ona nie lada rzadkością – od lat trzynastu posiada status zwierzęcia, które w naturalnym środowisku jest wymarłym gatunkiem. Samce są większe od samic – przeciętnie długość ich ciała wynosi około dwunastu centymetrów, podczas gdy w przypadku samic są to o cztery centymetry mniej. Są to ryby całkiem nieźle znoszące zmiany rozmaitych parametrów akwariowej wody, w tym także jej temperatury. Ogólnie rzecz biorąc, lubią w akwariach gęstą raczej roślinność z tą pływającą włącznie, a ponadto również podłoże usypane ze żwiru o sporej grubości. Woda musi być jednak bardzo często odświeżana i porządnie filtrowana, albowiem u tych ryb przemiana materii jest stosunkowo szybka, co w konsekwencji przekłada się na szybkie zanieczyszczanie wody. Bass słoneczny to ryba, którą zarówno chętnie łowią wędkarze, jak i hodują akwaryści. Określana jest ona również mianem słonecznicy pstrej. Jest zwierzęciem słodkowodnym reprezentującym rodzinę bassowatych. Naturalnym środowiskiem występowania tej ryby jest dorzecze rzeki Missisipi. W latach dziewięćdziesiątych dziewiętnastego stulecia gatunek ten introdukowano na kontynencie europejskim. W naszym kraju ryba ta jest gatunkiem obcym, niekiedy spotkać ją można w wodach rzeki Odry i niektórych jej dopływów. W swojej ojczyźnie dorosłe osobniki osiągają długość ciała liczącą nawet i do czterdziestu centymetrów, podczas gdy w Europie maksymalną długością jest centymetrów piętnaście. Bass słoneczny to ryba bardzo ładnie ubarwiona o pięknie błyszczących łuskach. Jeżeli chodzi o wymagania odnośnie akwarium, to lubi, gdy nie jest ono ogrzewane. Z kolei oczka wodne muszą mieć na głębokość przynajmniej osiemdziesiąt centymetrów, a zwierzę można bez przeszkód w nich trzymać przez cały kalendarzowy rok.