Bydło

5 lutego 2011

2Kilka słów o zwierzętach Obecnie niektórzy naukowcy skłonni są widzieć w bydle raczej zagrożenie dla środowiska naturalnego niż źródło dobrobytu dla jego posiadaczy. Krytykują współczesne sposoby hodowli bydła z ekonomicznego punktu widzenia, uważając je za znacznie mniej opłacalny sposób wykorzystania ziemi niż uprawa roślin. Współczesne bydło domowe należy w większości do dwóch gatunków. Gatunek Bos taurus obejmuje rasy pochodzenia europejskiego, a Bos indicus garbate rasy zebu i brahman z południowej Azji i Afryki. Bawoły to odrębna, choć spokrewniona z bydłem domowym grupa zwierząt. Bawół afrykański występuje w pobliżu zbiorników wodnych południowej i wschodniej Afryki, bawół indyjski zamieszkuje bagniste okolice południowej i wschodniej Azji. Silne i odporne, mogą one znieść skrajne mrozy i upały. Bawół domowy jest udomowioną odmianą bawola indyjskiego. Hodowany jest dla mięsa, mleka, skór, a także jako zwierzę pociągowe i juczne. Rogi wielkorogich ras w Chinach służą do wyrobu galanterii i pamiątek. Czasami do bydła zaliczane są również charakterystyczne niegdyś dla prerii Ameryki Północnej bizony; zamieszkujące Tybet, w części udomowione jaki; gaury znane w formie udomowiomej jako gajale oraz bantengi z tropikalnych lasów Azji Południowej, udomowione na indonezyjskiej wyspie Bali i znane pod nazwą bydło bali. Daty i ilości W roku 1997 liczba ludzi na świecie osiągnęła prawie 6 miliardów, w ciągu roku zwiększa się o 1,7%. Bydło spożywa rocznie prawie 600 milionów ton zboża, czyli 1/3 światowych zbiorów, dając w zamian tylko 66 milionów ton wołowiny. Ta sama ilość zboża, spożyta bezpośrednio mogłaby wyżywić prawie miliard ludzi, czyli mniej więcej tyle, ile obecnie cierpi z niedożywienia lub głodu. Co ciekawe, Indie, kraj z największym pogłowiem bydła na świecie (195 milionów sztuk), nie należy do największych producentów wołowiny. Dla hinduistów, czyli znakomitej większości mieszkańców tego kraju, krowa jest zwierzęciem świętym. Mięso wołowe jest więc spożywane wyłącznie przez zamieszkujących ten kraj muzułmanów i chrześcijan, którzy stanowią zaledwie 14% ludności. Największym producentem wołowiny są Stany Zjednoczone, które i tak, w związku z ogromnym popytem, muszą importować mięso wołowe. Największe spożycie wołowiny notuje się w Argentynie. Każdy mieszkaniec tego kraju zjada rocznie 85 kilogramów tego mięsa. Spożycie wołowiny jest bardzo duże również w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii.